Poradenství

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ PRO ZAMĚSTNANOST

Poskytujeme poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat klienta při rozhodování o volbě zaměstnání, při rozhodování o vzdělávání nebo profesní přípravě, nebo o rozvoji kariéry v kterékoliv fázi života.

Provádění základní kariérové diagnostiky zaměřené na identifikaci pracovního a studijního potenciálu, sebepoznání a podporu rozvoje potenciálu jedince.

 

PORADENSTVÍ K PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

Pro zaměstnavatele i občany nabízíme poradenství k aktuální pracovněprávní legislativně a to především k zákoníku práce, antidiskriminačnímu zákonu, zákonu o zaměstnanosti, zákonu o inspekci práce.

Poradenství vede : Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M.,MBA  s více jak dvacetiletou praxí v této oblasti.

 

PORADENSTVÍ K UPLATŇENÍ NA TRHU PRÁCE

Fyzickým osobám nabízíme pracovněprávní poradenství se zaměřením na aktuální situaci na trhu práce.

Seznámíme Vás :

- kde hledat vhodná pracovní místa

- kde získat další informace o budoucím zaměstnavateli

- jak správně napsat životopis a motivační dopis

- jak se připravit na přijímací pohovor

- co lze se zaměstnavatelem vyjednat, jaké možnosti a práva Vám dává zákoník práce

- seznámíme Vás co může a co musí obsahovat pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce

- další informace potřebné k aktivnímu uplatnění na trhu práce

Poradenství je vždy zaměřeno podle potřeb klienta. Tzn. může obsahovat výše uvedené nebo jen některou část.

 

KONZULTACE K VÝBĚRU A VHODNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

Nabízíme konzultace k výběru v hodnosti konkrétního pracovního místa pro Vás. Společně provedeme analýzu Vašich silných a slabých stránek, příležitostí i even. hrozeb. Na základě provedené analýzy budeme hledat pro Vás nejvhodnější pracovní uplatnění na trhu práce.

   

PORADENSTVÍ K DLUHOVÉ PROBLEMATICE

Pro občany, OSVČ a malé firmy nabízíme poradenství k dluhodové problematice.

Zároveň nabízíme individuální nebo zákazkové vzdělávání k finanční gramotnosti.

 

V případě zájmu - kontaktujte jednatelku - telef.č.723018437 nebo e-mailem myvia@centrum.cz  Děkujeme.