Lektoři

Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M.,MBA Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M.,MBA

Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M.,MBA   - jednatel, lektor

Vzdělání :

Katedra andragogiky a personálního řízení,  Filozofické fakulty University Karlovy v Praze

Právnická fakulta Masarykovy university v Brně a Nottingham Trent University ve Velké Británii

The Carolus Magnus University Brusel, 3 letý studijní program MBA se specializací General Management  

NEBS Management Velká Británie. Roční manažerský kurz - Vedení a řízení společnosti. 

 

Publikační činnost :
Autorské zpracování vzdělávacích odborných publikací ( v rozsahu  40-50 stran ) v rámci projektů ESF :
-  Základy pracovního práva                                                                                                            
-  Pracovněprávní vztahy   
-  Pracovněprávní minimum pro mistry výrobních společností                 
-  Situace na trhu práce
-  Agenturní zaměstnávání
-  Jak si udržet zaměstnání
-  Komunikace a vyjednávání ve vztahu k zaměstnavateli
-  Úvod do problematiky pracovního práva pro sociální pracovníky       
-  Základy podnikání
-  Základy daňového práva pro neekonomy
-  Finanční právo - základní minimum pro manažery 
-  Právní minimum pro začínající podnikatele
 
Odborná recenze knihy :        
Kolářová, M. Velká kniha pro podnikání pro fyzické a právnické osoby aneb vše co potřebujete znát během podnikání. Agentura Rubico,s.r.o. Olomouc. 2012 - 1.vydání, 2013 – 2.vydání. ISBN 978-80-7346-157-7. 
 
Jiné aktivity :
Lektorka publikuje své názory i zkušenosti v řadě odborných i firemních časopisech a vystupuje na odborných konferencích.

Spolupracuje jako lektor s řadou významných vzdělávacích společností. Opakovaně byla vyhodnocena jako - NEJLEPŠÍ LEKTOR kurzů realizovaných u jiných vzdělávacích společností.

Externí pedagog práva na vysokých školách.

Akreditovaný lektor u MPSV 

Členka Legislativní sekce Hospodářské komory České republiky
Členka Hospodářské komory Hlavního města Prahy. 
Členka Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků.
Členka Podnikatelek Praha.
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ   LEKTOŘI

Dále spolupracujeme s řadou dalších odborných lektorů, kteří mají příslušné vysokoškolské vzdělání a dlouholetou praxi v oboru, jsou autory řady odborných publikací, působíbí jako experti a odborní pracovníci MPSV ČR, či dalších správních orgánů, soudů nebo jsou významými podnikateli.