Lektoři

Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M.,MBA Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M.,MBA

Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M.,MBA   - jednatel, lektor

Vzdělání :

Katedra andragogiky a personálního řízení,  Filozofické fakulty University Karlovy v Praze

Právnická fakulta Masarykovy university v Brně a Nottingham Trent University ve Velké Británii

The Carolus Magnus University Brusel, 3 letý studijní program MBA se specializací General Management  

NEBS Management Velká Británie. Roční manažerský kurz - Vedení a řízení společnosti. 

 

Publikační činnost :

Autorské zpracování vzdělávacích odborných publikací ( v rozsahu  40-50 stran ) v rámci projektů ESF :

-  Základy pracovního práva                                                                                                            

-  Pracovněprávní vztahy   

-  Pracovněprávní minimum pro mistry výrobních společností                 

-  Situace na trhu práce

-  Agenturní zaměstnávání

-  Jak si udržet zaměstnání

-  Komunikace a vyjednávání ve vztahu k zaměstnavateli

-  Úvod do problematiky pracovního práva pro sociální pracovníky       

-  Základy podnikání

-  Základy daňového práva pro neekonomy

-  Finanční právo - základní minimum pro manažery

 

Odborná recenze knihy :        

Kolářová, M. Velká kniha pro podnikání pro fyzické a právnické osoby aneb vše co potřebujete znát během podnikání. Agentura Rubico,s.r.o. Olomouc. 2012 - 1.vydání, 2013 – 2.vydání. ISBN 978-80-7346-157-7.

 

 

 

Jiné aktivity :

Lektorka publikuje své názory i zkušenosti v řadě odborných i firemních časopisech a vystupuje na odborných konferencích.

 

Spolupracuje jako lektor s řadou významných vzdělávacích společností. Opakovaně byla vyhodnocena jako - NEJLEPŠÍ LEKTOR kurzů realizovaných u jiných vzdělávacích společností.

 

 

Členka Hospodářské komory Hlavního města Prahy. 

 

Členka Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků

 

Členka Legislativní sekce Hospodářské komory České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ LEKTOŘI

Dále spolupracujeme s řadou dalších odborných lektorů, kteří mají příslušné vysokoškolské vzdělání a dlouholetou praxi v oboru, jsou autory řady odborných publikací, působíbí jako experti a odborní pracovníci MPSV ČR, či dalších správních orgánů, soudů nebo jsou významými podnikateli.