PRACOVNÍ PRÁVO pro MANAŽERY

 

 

Získejte ucelený přehled o pracovněprávní legislativě platné v roce 2017.

 

Základní podmínkou úspěšného rozhodování manažera -

jsou jeho odborné znalosti, vč. znalostí pracovního práva a pochopení právních souvislosti různých situací v každodenní praxi.

 

 

 

Odborná přednáška bude prokládána příklady z praxe, bude poukázáno na rozdíly nové i připravované legislativy tak, aby  manažer získal ucelený přehled o aktuální pracovněprávní legislativě.

 

 

 

 

 

 

Lektor: Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M.,MBA

Termín a místo kurzu

Termín Čas Místo Přihlášky do
01.12.2017 09:30 - 14:30 Praha 19.11.2017

Cena kurzu: 2000,- Kč bez DPH (Nejsme plátci DPH)
v ceně kurzu je drobné občerstvení

Cenu kurzu zaplatťe převodem na bankovní účet
FIO banka, a.s. Praha 1 
č.ú. 2500488283/2010 
variabilní symbol : 17023