Vzdělávání

V roce 2017 budeme průběžně realizujovat níže uvedené kurzy.

 

- Novinky a změny v pracovněprávních předpisech v roce 2017

- Zákoník práce v roce 2017

- Pracovněprávní předpisy pro personalisty malých společností.

- Pracovněprávní minimum pro mistry výrobních společností.

- Jak uspět na současném trhu práce.

- Nový občanský zákoník  a jeho vazba na zákoník práce.

- Nový občanský zákoník pro OSVĆ a malé společnosti.

- Základy finanční gramotnosti.

- Finanční gramotnost pro zaměstnance.

- Návod jak se nezadlužit.

- Oddlužení a osobní bankrot.

- Základy obchodního práva pro OSVČ a malé společnosti.

- Základy finančního práva pro OSVČ a malé společnosti.

- Základy obchodní korespondence pro OSVČ a malé společnosti.

- Základy podnikání.

- Prosperita malé společnosti.

- Základy účetnictví.

- Základy daňové problematiky pro OSVČ.

 

  

Kurzy realizujeme v Praze, v Olomouci a v Ostravě.

V případě zájmů, můžeme kurz realizovat v jiném městě či přímo ve Vaší společnosti, dle Vašich požadavků.