ZÁKLADY PERSONALISTIKY

Uvažujete o práci jako personalista a nemáte příslušné vzdělání ?

Zúčastněte se kurzu Základy personalistiky - získájte základní přehled o personalistice. Snadněji se vám bude rozhodovat.

Lektor: Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M.,MBA

Termín a místo kurzu

Termín Čas Místo Přihlášky do
27.11.2017 09:15 - 14:00 Praha 16.11.2017

Cena kurzu: 1800,- Kč bez DPH (Nejsme plátci DPH)

Cenu kurzu zaplatťe převodem na bankovní účet
FIO banka, a.s. Praha 1 
č.ú. 2500488283/2010 
variabilní symbol : 17027