KONTROLA v sociálních službách Praha

Akreditovaný kurz u MPSV podle zákona o sociálních službách pro :
- vedoucí pracovníky sociálních služeb

 

Akreditovaný kurz - KONTROLA v sociálních službách.
 
Cílem akreditovaného kurzu je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě vztahující se k provádění kontrolní činnosti v sociálních službách, získat praktická doporučení a návody jak se správně připravit na prováděnou kontrolu a jak využívat v průběhu kontroly svých zákonných práv.
  
 
Účastník kurzu obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu s celostátní platností.  
 

Lektor: Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M.,MBA - akreditovaný lektor

Termín a místo kurzu

Cena kurzu: 1500,- Kč bez DPH (Nejsme plátci DPH)
drobné občerstvení, lektorné

 

Po přihlášení vám bude zaslána faktura.