KONTROLA v sociálních službách Praha

Akreditovaný kurz u MPSV podle zákona o sociálních službách pro :
- vedoucí pracovníky sociálních služeb
 
 
Akreditovaný kurz - KONTROLA v sociálních službách.
 
Cílem akreditovaného kurzu je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě vztahující se k provádění kontrolní činnosti v sociálních službách, získat praktická doporučení a návody jak se správně připravit na prováděnou kontrolu a jak využívat v průběhu kontroly svých zákonných práv.
  
 
Účastník kurzu obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu s celostátní platností.  
 
 
 
Kurz budeme realizovat i v listopadu 2019

 

Lektor: Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M.,MBA

Termín a místo kurzu

Cena kurzu: 1500,- Kč bez DPH (Nejsme plátci DPH)
Cena kurzu obsahuji : lektorné, drobné občerstvení

 

Po přihlášení vám bude zaslána faktura.