GDPR-ochrana osobních údajů v sociálních službách Ostrava

Akreditace MPSV ČR:

Akreditovaný kurz u MPSV ĆR dle zákona o sociálních službách pro
- vedoucí pracovníky sociálních služeb
- sociální pracovníky

 

GDPR - ochrana osobních údajů v sociálních službách

Obsahem kurzu bude

zákon č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů
 
zákon č. 111/2019Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  
 
Stanoviska a doporučení Úřadu na ochranu osobních údajů
 
Informace o provedených kontrolách Úřadu na ochranu osobních údajů
 
Diskuze a výměna zkušeností
 
  

Účastník kurzu obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu s celorepublikovou platností.

 

Místo konání :  BUSSINESS HOUSE,  Ostrava - Mariánské Hory, V zátiší 810/1. 

Rohový dům s ulicí 28. října,    před tram.zastávkou - PROSTORNÁ   ( ze směru od centra )  tram.č. 3,4,8,9,11,18,19.
Parkování možné v přilehlý ulicích.                  www.bh-domica.cz
 

 

 

 

 

Lektor: Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M.,MBA - akreditovaný lektor

Termín a místo kurzu

Cena kurzu: 1500,- Kč bez DPH (Nejsme plátci DPH)
drobné občerstvení, lektorné

 

Po přihlášení vám bude zaslána faktura.