DLUHOVÁ PROBLEMATIKA

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky,
akreditovaný kurz pro vedoucí pracovníky sociálních služeb
u MPSV dle zákona o sociálních službách.
 

 

Cílem akreditovaného kurzu je poskytnout aktuální právní výklad novelizované legislativy vztahující se k dluhové problematice, především novely insolvenčního zákona - osobní bankroty.

Odborný právní výklad bude prokládán praktickými návody a modelovými příklady, jak příslušnou legislativu implementovat v každodenní praxi sociálního pracovníka.

  

Účastník kurzu obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu s celorepublikovou platností.

 

 

 

 

Kurz budeme realizovat v Praze, Ostravě, Olomouci,   popř. u objednavatele.

 

 

 

Lektor: Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M.,MBA

Termín a místo kurzu

Cena kurzu: 1500,- Kč bez DPH (Nejsme plátci DPH)
obsahuje drobné občerstvení, lektorné

 

Po přihlášení vám bude zaslána faktura.